Tüm Haberler
Zafer Direnen Asistan Hekimlerin Oldu!
Zafer Direnen Asistan Hekimlerin Oldu!

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistan hekimlerinin 14 Mart 2014 günü başlatılan ve 17 Mart 2014’de süresiz hale gelen grevi kazanımla sonuçlandı.

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistan Hekimleri Talepleri Kabul Edilene Kadar G(ö)REVde!...
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistan Hekimleri Talepleri Kabul Edilene Kadar G(ö)REVde!...

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimlerinin özlük hakları için, kötü çalışma koşullarına, düşük ücret ve ek ödemeye, eğitim eksikliğine karşı iş bırakarak elde ettiği kazanımlar ülkenin farklı yerlerindeki asistan hekim mücadelesine umut oldu.

Kartal EAH Çocuk Acilde Asistan Hekime Şiddet
Kartal EAH Çocuk Acilde Asistan Hekime Şiddet

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil servisinde, asistan doktor E.E. hasta yakını tarafından darp edildi. Olay 05.01.2014 23:50 sularında gerçekleşti. Çocuk Acil Yeşil Alan’da nöbet tutmakta olan As. Dr. E.E. hasta muayene ederken dışarıdan sesler geldiğini duyar.

Göztepe EAH’de Asistan Hekimler Sorunlarına Çözüm İstiyor
Göztepe EAH’de Asistan Hekimler Sorunlarına Çözüm İstiyor

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimleri artan işyükü, angarya işler, adaletsiz dönersermaye ödemeleri, nöbet ertesi izin hakkı olmayışı, nitelikli uzmanlık eğitimi alınamayışı gibi sorunlara karşı basın açıklaması gerçekleştirdiler. 7 Mart 2014 Cuma günü 12.30’da Göztepe EAH Başhekimlik binası önünde yapılan basın açıklamasına çok sayıda asistan hekim katıldı.

Asistan Hekimler Haklarını İstiyor, Geleceklerine Sahip Çıkıyor!
Asistan Hekimler Haklarını İstiyor, Geleceklerine Sahip Çıkıyor!

Eğitim ve özlük hakları, çalışma koşullarının düzeltilmesi ve halkın nitelikli sağlık hizmeti alması talepleriyle 1 haftayı aşkın süredir eylemde olan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistanlarına destek büyüyor. “İzmir’deki asistan hekimlerin talepleri taleplerimizdir, haklarımızı ve geleceğimizi istiyoruz” diyen asistan hekimler TTB’nin çağrısıyla tüm Türkiye’de basın açıklamaları ve etkinlikler gerçekleştirdiler.

Olacaklardan Biz Sorumluyuz
Olacaklardan Biz Sorumluyuz

Asistan hekimler olarak geçtiğimiz dönem yükselen sesimizi daha güçlü hale getirmek için 15-16 Ekim tarihlerinde İstanbul’da toplandık. 15 farklı ilden temsilcilerin katıldığı ve iki gün boyunca devam eden oturumlarda asistanların yok sayılan özlük haklarından eğitim sorunlarına kadar birçok başlığı tartıştık ve çözüm önerileri ürettik.

Vakıf Gureba Hastanesi’nde İsyan Var!
Vakıf Gureba Hastanesi’nde İsyan Var!

Bugün (25.10.2010) Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi’nin özel bir tıp fakültesi vakfına devri nedeniyle mağdur olan sağlık çalışanları ve asistanlarına ilişkin İstanbul Tabip Odası ve SES Aksaray Şubesi ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.