Güncel

Olacaklardan Biz Sorumluyuz

Olacaklardan Biz Sorumluyuz

Asistan hekimler olarak geçtiğimiz dönem yükselen sesimizi daha güçlü hale getirmek için 15-16 Ekim tarihlerinde İstanbul’da toplandık. 15 farklı ilden temsilcilerin katıldığı ve iki gün boyunca devam eden oturumlarda asistanların yok sayılan özlük haklarından eğitim sorunlarına kadar birçok başlığı tartıştık ve çözüm önerileri ürettik.

Vakıf Gureba Hastanesi’nde İsyan Var!

Vakıf Gureba Hastanesi’nde İsyan Var!

Bugün (25.10.2010) Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi’nin özel bir tıp fakültesi vakfına devri nedeniyle mağdur olan sağlık çalışanları ve asistanlarına ilişkin İstanbul Tabip Odası ve SES Aksaray Şubesi ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.